Thâm mụn

C25 Cream
C25 Cream
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
Mask 15
Treatment :
- Thâm mụn
- Tan mỡ - 019
MASK PEEL
Dung tích: 50ml – 1.69 fl.oz
Treatment :
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019