Tái tạo da

Tinted Sun Ceutic 50+
Dung tích: 50ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Điều trị sẹo lõm - 018
Derma Defense Medium
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Điều trị sẹo lõm - 018
Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Derma Lift 5.0
Serum nâng cơ
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Tái tạo da
Panthenol
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Activ Retinol 1.0
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
Activ Retinol 0.5
Activ Retinol 0.5
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
C25 Cream
C25 Cream
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
K Ceutic
K Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Regen Ceutic
Regen Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Hyal Ceutic
Hyal Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Turn Over
Turn Over
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
Foamer 15
Dung tích: 100ml
Treatment :
- Tái tạo da
Foamer 5
Treatment :
- Tái tạo da
MASK PEEL
Dung tích: 50ml – 1.69 fl.oz
Treatment :
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019