Tái tạo da

Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Activ Retinol 1.0
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Tái tạo da
Activ Retinol 0.5
Activ Retinol 0.5
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Tái tạo da
Turn Over
Turn Over
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Tái tạo da
Panthenol
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Foamer 15
Dung tích: 100ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Tái tạo da
Foamer 5
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Tái tạo da