Trắng sáng

Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Tri Vita C30
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
Activ Retinol 1.0
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
Activ Retinol 0.5
Activ Retinol 0.5
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
C25 Cream
C25 Cream
Dung tích: 30ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Tan mỡ - 019
Light Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :