NEWS

Hội nghị
13 Jan 2017
Hội nghị khoa học da liễu với chủ đề “da thẩm mỹ” được tổ chức vào ngày 15/5/2016 tại QUEEN PLAZA, thành phố Hồ Chí Minh. Với tư cách là nhà tài trợ vàng, công ty TNHH VIN SON đem đến hội nghị những thiết bị máy móc thẩm mỹ và dược mỹ phẩm tối ưu nhất.
Hội nghị Khoa học Da liễu chủ đề "Da Thẩm Mỹ" T5/2016
13 Jan 2017
Hội nghị khoa học da liễu với chủ đề “da thẩm mỹ” được tổ chức vào ngày 15/5/2016 tại QUEEN PLAZA, thành phố Hồ Chí Minh. Với tư cách là nhà tài trợ vàng, công ty TNHH VIN SON đem đến hội nghị những thiết bị máy móc thẩm mỹ và dược mỹ phẩm tối ưu nhất.
Technology PicoWay was voted second best Laser Pico 2015 - 188
29 Dec 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
Technology PicoWay was voted second best Laser Pico 2015 - 036
28 Nov 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
PicoWay | The Aesthetic Guide - 182
20 Sep 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
Technology PicoWay was voted second best Laser Pico 2015 - 036
01 Jun 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
Technology PicoWay was voted second best Laser Pico 2015 - 037
29 Feb 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
PicoWay | The Aesthetic Guide - 038
29 Feb 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
PicoWay | The Aesthetic Guide - 039
29 Feb 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...
PicoWay | The Aesthetic Guide - 040
29 Feb 2016
Check out the Aesthetic Guide's Clinical Round Table Supplement all about Syneron Candela. It features great photos and physician...