Phục hồi da

Tinted Sun Ceutic 50+
Dung tích: 50ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Điều trị sẹo lõm - 018
Derma Defense Medium
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Điều trị sẹo lõm - 018
Derma Defense Light
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Phục hồi da
Advanced Recovery Kit
Treatment :
- Trắng sáng
- Phục hồi da
Age Defense Kit
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Phục hồi da
Panthenol
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Sun Ceutic 50
Sun Ceutic 50
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Phục hồi da
K Ceutic
K Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Regen Ceutic
Regen Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Hyal Ceutic
Hyal Ceutic
Dung tích: 40ml
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da