Phục hồi da

ACTIBIOME
Treatment :
ACTIBIOME
Treatment :
- ĐIỀU TRỊ MỤN
- Thâm mụn
- Phục hồi da
RADIANCE
KEM BẬT TONE MÀU DA
Công dụng: Nước da được đồng nhất Các đốm sắc tố giảm rõ rệt Độ sáng của da được phục hồi
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- ĐIỀU TRỊ MỤN
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Phục hồi da
ACTIBIOME
KEM ĐẶC TRỊ MỤN
Treatment :
- ĐIỀU TRỊ MỤN
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Mark 15
Mặt nạ trị mụn
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- ĐIỀU TRỊ MỤN
- Thâm mụn
- Phục hồi da
Hyal Ceutic
Hyal Ceutic
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Phục hồi da
K Ceutic
K Ceutic
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Phục hồi da
Activ Retinol 1.0
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Tan mỡ - 019
Activ Retinol 0.5
Activ Retinol 0.5
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Tan mỡ - 019
Sun Ceutic 50
Sun Ceutic 50
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Phục hồi da
- Chống nắng
K Ceutic
K Ceutic
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Phục hồi da
Hyal Ceutic
Hyal Ceutic
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Tái tạo da
- Phục hồi da
Activ Retinol 1.0
Dung tích: 30ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Tan mỡ - 019
Activ Retinol 0.5
Activ Retinol 0.5
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Tan mỡ - 019
Sun Ceutic 50
Sun Ceutic 50
Dung tích: 40ml
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Phục hồi da
- Chống nắng
Ance Pron Skin Kit
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Giảm béo - 000
- Trắng sáng
- Thâm mụn
- Tái tạo da
- Phục hồi da
- Tan mỡ - 019
Advanced Recovery Kit
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Phục hồi da
Panthenol
Xuất sứ: Pháp
Treatment :
- Tái tạo da
- Phục hồi da
093 826 4668