Chính sách đổi - trả

Công ty Vin Son cam kết phân phối và cung cấp dược mỹ phẩm chính hãng đến các đơn vị và Quý Khách hàng.

Công ty Vin Son không áp dụng chính sách đổi - trả sản phẩm, dịch vụ khi lỗi sản phẩm, dịch vụ không phải thuộc về Nhà sản xuất và Nhà phân phối.

093 826 4668